Em sinh viên bướm to phang với thầy hiệu trưởng Evelyn Claire, lộng nên hai thằng chịu không nổi phải thủ dâm cho hạ hỏa, biết nàng tôi khát tình nên thằng joe còn nói nếu nàng tôi thích, thì tôi sẻ bàn giao nàng lại cho hai thằng bạn chăm sóc nàng khi tôi về xứ, máu dâm trong người nàng tôi sôi sục, phim sex my phang em sinh viên Evelyn Claire nhìn thấy tướng tá hai thằng bạn của thằng joe trông củng được mắt, thế là nàng tôi làm ngơ cho hai người họ tiếp tục nhìn lén từ hôm đó cho đến ngày chia tay với thằng joe, nàng…