Phập rộng lồn cùng anh người yêu chim to đùng Blake Blossom, hát thì quan trọng gì, vấn đề là làm sao mày phổ nhạc được kia, mày có biết đọc khuông nhạc đâu,hứa bác thuần trố mắt, đúng thế, nên tao mới phải cố nhớ nằm lòng, hễ có giai điệu, nào mới xuất hiện là tao lại phải ư ử đến khi không quên được nữa mới thôi, cứ thế dần dần thành một bài hát,tôi đắc ý bổ sung thêm, không chỉ bài này, tao còn đang cùng lúc sáng tác ba bốn bài nữa, phim sex my xoạc Blake Blossom đến lúc ngỡ ngàng biết rằng tao…